Rokovi drzavne mature

Ispis

Kalendar državne mature možete preuzeti ovdje.

Napominjemo da službene informacije o vremeniku provedbe državne mature u RH uvijek provjerite i na web sjedištu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje.