Podjela svjedodžbi o državnoj maturi

Ispis

Podjela svjedodžbi o državnoj maturi održat će se 21. srpnja u 10 sati u prostorijama Škole.