Podjela svjedodžbi državne mature

Ispis

Podjela svjedodžbi državne mature održat će se 22. srpnja u 10h u prostorijama Škole.