Državna matura: žalbe na rezultate

Ispis

Žalbe na rezultate primaju se u Tajništvu Škole 14. srpnja od 9 do 12h te 15. srpnja od 9 do 12h.