Početak školske godine

Ispis

Poštovani učenice i učenici,

početak školske godine je 8. rujna, a raspored dolaska prvi dan je sljedeći: