Odabir ponude za mat. putovanje 4.a/d razreda

Ispis

Ponude za organizaciju maturalnog putovanja u Prag za učenike 4.c i 4.d razreda Gimnazije Bjelovar, pristigle od strane agencija Marbis tours, Molnar travel i Speranza, dabrane su u uži krug i predstavljene roditeljima na rodteljskom sastanku održanom  3. 11. 2015. u 18.00 sati.

Na roditeljskom sastanku  održanom 3. 11.2015. roditelji su od tri pristigle ponude za organizaciju maturalnog putovanja u Prag za učenike 4.c i 4.d razreda Gimnazije Bjelovar  većinom glasova odabrali agenciju Molnar travel.