Izbor agencije - Gardaland 2.a/d/e

E-mail Ispis PDF

Obje pristigle ponude agencija za dvodnevni izlet u Gardaland-Venecija (2.A., 2.D i 2.E razred) zadovoljavaju, a zajednički roditeljski sastanak održat će se 19.12.2018. u 19 sati u kupoli.

Izvannastavne aktivnosti

Kontakt

Tajništvo: 043.241.578 (administratorica)   
                043.220.175 (tajnica)   
Psiholog i pedagog: 043.221.310    
Zbornica: 043.220.945    
Ravnatelj: 043.241.088                
Fax:     043.220.946

Email: ured@gimnazija-bjelovar.skole.hr