Nalazite se u: Dokumenti Natjecaji Natječaj: njemački jezik

Natječaj: njemački jezik

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br.87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.)., članka 28. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine  br. 39./17.) i članka 7. i 8. Pravilnika o radu Gimnazije Bjelovar, Gimnazija Bjelovar, Bjelovar, Ul. Matice hrvatske br. 17. objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

1.) Profesor-ica njemačkog jezika (m/ž) 1 izvršitelj – ica
             - nepuno radno vrijeme – 11 nastavnih sati tjedno,
- rad na određeno vrijeme, zamjena radnice na roditeljskom dopustu.


Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Zapreke za zasnivanje radnog odnosa su prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ponude bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.
Ponude s potrebnom dokumentacijom slati u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu:Gimnazija Bjelovar, 43000 Bjelovar, Ul. Matice hrvatske br. 17. (za natječaj – zapošljavanje).GIMNAZIJA BJELOVAR
Bjelovar, Matice hrvatske 17
KLASA: 602-03/17-01/19
URBROJ: 2103-47-01-17-02
Bjelovar,  16. ožujka 2017. godine

                                       RAVNATELJ


                                     Želimir Vujić, dipl. ing.

Izvannastavne aktivnosti

Kontakt

Tajništvo: 043.241.578 (administratorica)   
                043.220.175 (tajnica)   
Psiholog i pedagog: 043.221.310    
Zbornica: 043.220.945    
Ravnatelj: 043.241.088                
Fax:     043.220.946

Email: ured@gimnazija-bjelovar.skole.hr