Nalazite se u: Dokumenti Natjecaji Natječaj - spremač/-ica

Natječaj - spremač/-ica

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 28. stavak 1. i 2. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine  br. 72./14.) i članka 7. i 8. Pravilnika o radu Gimnazije Bjelovar, Gimnazija Bjelovar, Bjelovar, Ul. Matice hrvatske br. 17. objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje) radnom mjestu:

  Spremač - ica (m/ž) 1 izvršitelj – ica
        - puno radno vrijeme,
        - rad na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja bolovanja zamjenjivane radnice).

 

Uvjeti: Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa:
– osnovna škola.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – (Narodne novine, br.87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.).
Ponude bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.
Ponude s potrebnom dokumentacijom slati u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu:
Gimnazija Bjelovar, 43000 Bjelovar, Ul. Matice hrvatske br. 17. (za natječaj – zapošljavanje).


GIMNAZIJA BJELOVAR
Bjelovar, Matice hrvatske 17
KLASA: 602-03/16-01/24
URBROJ: 2103-47-01-16-12
Bjelovar,  20. prosinca 2016. godine

 RAVNATELJ                                       

Želimir Vujić, dipl. ing.

Izvannastavne aktivnosti

Kontakt

Tajništvo: 043.241.578    
043.220.946    
Psiholog i pedagog: 043.221.310    
Zbornica: 043.220.945    
Ravnatelj: 043.241.088                
Fax:     043.220.946

Email: ured@gimnazija-bjelovar.skole.hr