Termini individualnih razgovora s roditeljima

E-mail Ispis PDF
Razred (razrednik)
Termin
1.a (Iva Juriša)  Utorak 12:20
1.b (Manuela Šimek Martinić)  Četvrtak 14:50
1.c (Katarina Beljan)  Utorak 9:40, Srijeda 10:40 i 14:00
1.d (Mihaela Kelava)  Srijeda 15:40
1.e (Damir Maretić)  Četvrtak 15:40, utorak 19:00
2.a (Velibor Balaban)  Srijeda 14:30
2.b (Marina Šramek)  Petak 12:15, utorak 16:15
2.c (Mirjana Trogrlić Laslo)  Ponedjeljak 12:30, utorak 11:00
2.d (Mirta Đurašević)  Četvrtak 09:40
2.e (Kristina Kraljić)  Ponedjeljak 14:00, Četvrtak 19:00
3.a (Vesna Krgović)  Ponedjeljak 10:30, Četvrtak 16:30
3.b (Sanja Radočaj)  Utorak 17:30
3.c (Jadranka Lusavec)  Petak 9:40, srijeda 19
3.d (Tanja Mamić)  Ponedjeljak 12:30, srijeda 10:40
3.e (Vesna Bajić)  Ponedjeljak 19:00
4.a (Melita Štimac)  Petak 15:00
4.b (Robert Poljan)  Utorak 12:15
4.c (Terezija Grgičin)  Ponedjeljak 16:30, Petak 11:30
4.d (Vladimir Božoki)  Ponedjeljak 19:00, utorak 19:00, petak 9:25
4.e (Spomenka Vujčić)  Ponedjeljak 17:00, petak 10:00

Izvannastavne aktivnosti

Kontakt

Tajništvo: 043.241.578    
043.220.946    
Psiholog i pedagog: 043.221.310    
Zbornica: 043.220.945    
Ravnatelj: 043.241.088                
Fax:     043.220.946

Email: ured@gimnazija-bjelovar.skole.hr