Raspored po smjenama

E-mail Ispis PDF

Raspored učenika po smjenama za šk.god. 2016./2017.

Jutarnja smjena: 2.a, 2.b, 2c, 2.d, 2.e, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d i 4.e

Poslijepodnevna smjena: 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d i 3.e

Detaljan raspored po predmetima:

Izvannastavne aktivnosti